หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด
Color Guide 
สำหรับการออกแบบปกตำรา
แผนกตำราและคำสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาคาร 8 ชั้น 3 โทร.0-2350-3500 ต่อ 1850-1852 E-mail: chanunshee.p@bu.ac.th