กำหนดส่งต้นฉบับ
ตำราและเอกสารประกอบการสอน
ภาคเรียนที่ 1
กำหนดส่งภายในวันที่ 1 ก.พ.
ภาคเรียนที่ 2
กำหนดส่งภายในวันที่ 1 มิ.ย.
ภาคเรียนที่ 3
กำหนดส่งภายในวันที่ 1 พ.ย.
   
 
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานเว็บไซต์: แบบฟอร์มและรายละเอียดในบางหัวข้อ สำนักพิมพ์ฯ ได้จัดทำในรูปแบบ PDF เพื่อความสวยงามและความสะดวกในการสั่ง Print ทั้งนี้หากท่านไม่สามารถเปิดไฟล์ได้กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด