[[

จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
 
 
 
Inside Linguistics
Writer :  Asst. Prof. Somchit Burakorn
Fifteenth edition Published in July 2015
230 copies  
Price 150 Baht

( Updated 20 July 2015)
Sociolinguistics
Writer :  Asst. Prof. Yaowalak Yim-On
Thirteenth edition Published in May 2015
210 copies  
Price 130 Baht

( Updated 16 June 2014)
 
Writing for Effective Buiness Communication
Writer :  Asst. Prof. Napat Woothiwongsa
Seventh edition Published in April 2015
80 copies  
Price 150 Baht

( Updated 12 June 2015)
การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมยศ วัฒนากมลชัย
พิมพ์ครั้งที่ 18 เดือนมกราคม 2558
จำนวน 200 เล่ม  
ราคา 145 บาท

( Updated 20 Janurary 2015)
ศิลปะการพูด
ผู้แต่ง อาจารย์วีระเกียรติ รุจิรกุล
พิมพ์ครั้งที่ 6 เดือนมกราคม 2558
จำนวน 30 เล่ม  
ราคา 210 บาท

( Updated 20 Janurary 2015)
English Pronunciation
Writer :  Asst. Prof. Yaowalak Yim-On
Second edition and revised published in January 2015
230 copies  
Price - Baht

( Updated 20 January 2015)
การแปลไทยเป็นอังกฤษ
ผู้แต่ง อาจารย์สาธิตา ทรงวิทยา
พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงแก้ไข เดือนธันวาคม 2557
จำนวน 230 เล่ม  
ราคา - บาท

( Updated 20 Janurary 2015)
Targeting Sounds of English
Writer :  Asst. Prof. Yaowalak Yim-On
Fifth edition published in December 2014
250 copies  
Price 210 Baht

( Updated 12 January 2015)
A Basic Introduction to Literature: A simple Reader
Writer :  Dr. Tony Page
Third edition Published in December 2014
250 copies  
Price - Baht

( Updated 16 December 2014)
Writing Made Easy
Writer :  Assoc. Prof. Dr. Chutima Thamraksa
Seventh printing in November 2014
220 copies  
Price 115 Baht

( Updated 13 November 2014)
 
<<Previous 1 2 3 4 5 Next>>