จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดจำหน่ายโดย : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ (20 เล่มขึ้นไป)
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
Revise Your Writing Skills:
A Short Revision of Basic English
Writing Skills for University Students
Writer :  A. David Meredith
Second edition, Published in February 2015
1,420 copies  
Price - Baht

( Updated : 10 March 2015)
English for Professional Communication Arts I
Writer : David Meredith
Second edition, Published in December 2014
1,400 copies  
Price - Baht

( Updated : 9 January 2015)
English for Professional Communication Arts II
Writer : David Meredith
First published in July 2014
1,250 copies  
Price - Baht

( Updated : 25 August 2014)
English for Communication Arts
Writer :  Asst. Prof. Dr. Preawpan Pringprom
sixth edition, Published in May 2013
80 copies  
Price 105 Baht

( Updated : 5 June 2013)
English Grammar in Action
Writer : A. Paul Adams
Second edition, Published in June 2012
4,800 copies  
Price - Baht

( Updated : 25 June 2012)
Shall we write?
Writer : Asst. Prof. Dr. Preawpan Pringprom
First published in November 2010
500 copies  
Price 150 Baht

( Updated : 22 November 2010)
Writing for Communication Arts Professionals
Writer :  Asst. Prof. Busaya Santikarn
Second published in September 2010
140 copies  
Price 180 Baht

( Updated : 21 October 2010)
Effective Business Writing
Writer : A. Nawaporn Sanpanich
Second and revised edition, Published in February 2009
60 copies  
Price 370 Baht

( Updated : 9 August 2010 )
Intermediate English
Writer : Asst. Prof. Napaporn Srichanyachon
First published in May 2009
110 copies  
Price 160 Baht

( Updated : 9 August 2010)
Engineering Achievement
Writer : A. Preawpan Pringprom
First published in June 2007
40 copies  
Price 295 Baht

( Updated : 9 August 2010)
English for Art and Design
Writer : Asst. Prof. Saovapa Wichadee
Second and revised edition, Published in June 2006
40 copies  
Price 280 Baht

( Updated : 9 August 2010 )
Art and Design English Reading & Writing
Writer : A. Nuttanuch Munsakorn
First published in June 2006
50 copies  
Price 340 Baht

( Updated : 9 August 2010 )
Intermediate Writing
Writer : A. Sutilak Meeampol
Second and revised edition, Published in October 2005
90 copies  
Price 360 Baht

( Updated : 9 August 2010 )
Reading for Business
Writer : A. Nawin Pongpattarakul
First published in September 2005
50 copies  
Price 375 Baht

( Updated : 9 August 2010)
Basic Paragraph Writing
Writer : A. Patama Intrarakha
Fourth edition, Published in August 2004
30 copies  
Price - Baht

( Updated : 26 August 2004 )
Business Conversation
Writer : Asst. Prof. Saovapa Wichadee
First publish in May 2004
60 copies  
Price - Baht

( Updated : 12 June 2004 )
 
<<Previous 1 2 Next>>