การอบรมประจำปีการศึกษา 2546
การอบรมประจำปีการศึกษา 2547
เรื่อง "เทคนิคการพิมพ์ตำราด้วยโปรแกรม Microsoft Visio 2003" เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ต.ค. 2547 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 943 อาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดยมีอาจารย์เอกรินทร์ จิตรามัยกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร
หนังสือใหม่ จัดจำหน่ายที่
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด